Balustrady drogowe – wytyczne

Montowanie barier drogowych powinno być zgodne z wytycznymi. Określają one metody sprawdzania konieczności stosowania drogowych barier ochronnych, które zależne są od wielu czynników. Bariery drogowe zapewniają bezpieczeństwo nie tylko kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom. Dowiedz się więcej na ten temat.

Wytyczne dotyczące montowania barier drogowych

Wytyczne, które dotyczą montowania barier drogowych zależne są od miejsc, które narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, parametrów ruchu drogowego, cech funkcjonowania barier oraz usytuowania ich na drodze. Podstawowym celem barier jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, jak również zapewnienie stosowania na odcinkach dróg krajowych barier ochronnych o zbliżonych cechach funkcjonowania.

Barierki drogowe – normy i wytyczne

Stosowane bariery drogowe muszą być zgodne z normą PN EN 1317 ,,Systemy ograniczające drogę”. Norma ta dotyczy metod badań oraz kryteriów badań zdarzeniowych, którym poddawane są bariery drogowe. Bariery, aby mogły być montowane na drogach, muszą spełniać te warunki. Norma PN EN 1317 opisuje:

  • cechy funkcjonalne,
  • poziom powstrzymania,
  • odkształcenie wyrażone szerokością pracującą,
  • poziom intensywności zdarzenia.

Klasa działania barier ochronnych potwierdzona jest w badaniach zdarzeniowych i zależy od prędkości, masy pojazdu i kąta najechania pojazdu na barierę.

Bariery drogowe

Zasady dotyczące stosowania barier ochronnych

Bariery drogowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety, ale uważane są również za przeszkodę, która może wpłynąć na stan zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Bariery stosuje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ich brak jest zagrożeniem i mógłby wywołać znacznie gorsze skutki, niż wtedy, kiedy miałoby ich nie być. W przypadku pojedynczej przeszkody, której nie można wyeliminować lub w przypadku tradycyjnej konstrukcji wsporczej, której nie można zastąpić konstrukcją spełniającą wymogi normy PN-EN 12767, należy rozważyć czy dla jej zabezpieczenia bardziej efektywne i ekonomiczne będzie zastosowanie barier ochronnych czy też poduszek zderzeniowych.

Tags: